pay

Cập nhập tin tức pay

VTC chuẩn bị bán Steam Wallet và vật lưu niệm của Dota 2

Tiếp theo câu chuyện về tin đồn Dota 2 được VTC mua về phát hành ở thị trường trong nước.