Những điều không may luôn xảy ra trong cuộc sống, video dưới đây là những hướng dẫn cần thiết khi máy bay gặp nạn.

Nhật Tân (video youtube)