phế tích

Cập nhập tin tức phế tích

Huế - Đà Nẵng ngừng giằng co để cứu Hải Vân quan

TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất làm chung một bộ hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cho Hải Vân quan.