phó bản mới

Cập nhập tin tức phó bản mới

Võ Lâm Chi Mộng 2 – Một gươm quét sạch đại doanh Mông Cổ

(GameSao) - Triều đình hiệu triệu giang hồ hiệp khách tấn công đại doanh Mông Cổ, đánh trước để áp chế kẻ địch. Hào kiệt nào thâm nhập, quét sạch sào huyệt và tháo bỏ vương kỳ Mông Cổ sẽ được trọng thưởng những vật phẩm quý báu.