Phoenic

Cập nhập tin tức Phoenic

Quân nào 'khủng bố' nhất đời 3 trong AOE?

(GameSao) - Ở lần trước chúng ta đã từng biết đến Hittite là siêu quân khủng nhất ở đời 4. Vậy đối với thể loại đánh đời 3, thế lực nào mới được xem là bá vương?