phụ nữ Nhật

Cập nhập tin tức phụ nữ Nhật

Lý do 40% phụ nữ Nhật chọn nhân vật là đàn ông trong game

Lý do được đưa ra cho việc lựa chọn chơi nhân vật nam của các nữ game thủ thủ là vì "Chơi nhân vật nam có cảm giác mạnh hơn" và "Trông các nhân vật nam tung skill đặc biệt đẹp hơn nhân vật nữ".