phụ phí Grab

Cập nhập tin tức phụ phí Grab

Khi Grab “độc quyền” móc túi khách hàng và “bóc lột” tài xế

Chiết khấu vẫn thu đủ 30%, các loại phí Grab gần như hưởng cả, chỉ có khách hàng và tài xế là người chịu thiệt.