Pixel Buds

Cập nhập tin tức Pixel Buds

Tai nghe phiên dịch thần kỳ của Google: Ý tưởng tuyệt vời, thiết kế thảm họa

Google thêm một lần nữa đã cho thấy sự yếu kém của mình trong việc làm phần cứng mặc dù phần mềm họ làm rất tốt.