Post Brutal

Cập nhập tin tức Post Brutal

Xuất hiện game kinh dị cho phép đổi mặt nhân vật thành...chính bạn

Với một tựa game kinh dị sống còn như Post Brutal thì tính năng cho phép thay đổi mặt nhân vật chính thành mặt gamer sẽ giúp cho trò chơi trở nên thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều.