Punch Out!

Cập nhập tin tức Punch Out!

Không ngờ là anh chàng thợ sửa ống nước Mario lại có hàng loạt nghề tay trái thế này

(GameSao.vn) - Ngoài sửa ống nước, Mario thực ra con tinh thông bách môn võ nghệ trong thế giới Nintendo.