quân địch

Cập nhập tin tức quân địch

Các nâng cấp quan trọng trong AOE

Sau đây là tòan bộ những nâng cấp quan trọng trong AOE-ROR.Đây là những nâng cấp cơ bản nhất mà một người chơi Đế chế phải nắm được.