Robot Fighter

Cập nhập tin tức Robot Fighter

Hướng dẫn đánh Outland Portal trong Heroes Charge

(Gamesao) - Cùng xây dựng đội hình để chiến với Robot Fighter, Northen Dragon, Raged Blood và Lord of Caves.