rovio stars

Cập nhập tin tức rovio stars

Juice Cubes - Đàn em của Angry Bird

(GameSao) - Nếu bạn đã chơi Candy Crush, Ninja Fruit thì Juice Cubes là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 thể loại game này.