rượu quý

Cập nhập tin tức rượu quý

Hầm rượu ngâm 3.000 củ sâm ngọc Linh

 Căn phòng tràn ngập rượu quý và công nghệ chế biến tiên tửu

Kho rượu sâm khổng lồ của đại gia Đà Nẵng

 Có củ hình rồng, củ hình phượng, có củ hình con mãng xà cuộn thân, ngóc cái đầu có mào lên cao như thể đang rình mồi...