S8 Active

Cập nhập tin tức S8 Active

Lộ phiên bản nồi đồng cối đá của Galaxy S8

Phiên bản Active của Samsung Galaxy S8 vừa được tiết lộ trên Twitter của blogger công nghệ Roland Quandt.