sách Hà Nội

Cập nhập tin tức sách Hà Nội

'Qua đêm ở nhà các vua Nguyễn'

Hai cuốn sách 'Hà Nội còn một chút này' và 'Qua đêm ở nhà các vua Nguyễn' sẽ giúp độc giả hiểu hơn về quá trình chuyển biến, phát triển của Thủ đô từ một thành thị mang nhiều dấu ấn nông thôn trở thành đô thị kiểu phương Tây hiện đại.

'Từ bé đến lớn tôi bị ‘lụt’ trong văn hóa, lối sống Hà Nội'

Theo nhà báo - nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, lối sống thiện lương và nét thanh lịch, tao nhã của người Hà Nội như dòng hải lưu ấm chảy dưới lớp băng lạnh giá của thời cuộc.