sáng lâph

Cập nhập tin tức sáng lâph

HP và con đường lịch sử 75 năm thăng trầm

Trong bài viết này, các bạn sẽ được hiểu thêm về những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của hãng, từ bước khởi đầu khiêm tốn trong garage đến thời PC bùng nổ, sự kiện mua lại webOS và hơn thế nữa.