sập cầu treo

Cập nhập tin tức sập cầu treo

Chiếc ô tô của khách du lịch cố tình đi qua chiếc cầu treo nhẹ vốn chỉ dành cho xe đạp, xe máy, bất chấp biển cấm ô tô.