sập mở

Cập nhập tin tức sập mở

2 công nhân đang làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn sau nổ mìn thì bất ngờ bị khối lượng lớn đá sập xuống vùi lấp.