say tàu xe

Cập nhập tin tức say tàu xe

Tình trạng xe nhồi nhét hành khách làm cho việc say xe dễ hơn và nguy cơ biến chứng cũng nhiều hơn.

Hành động của người phụ nữ trên xe khách khiến mọi người hiếu kỳ

Hình ảnh của người phụ nữ này khiến các hành khách trên xe không khỏi bất ngờ, theo dõi.