shutdown

Cập nhập tin tức shutdown

Hướng dẫn bạn cách tắt máy tính chạy Windows 10 bằng cách ra lệnh cho Cortana

Một ví dụ rất thú vị và điển hình về cách mà bạn có thể làm với trợ lý ảo Cortana trên Windows 10.