Silicon Power

Cập nhập tin tức Silicon Power

Ổ cứng của Silicon Power được gọi là B80, sử dụng cổng USB Type-C và tương thích ngược với USB 2.0.