sít sao

Cập nhập tin tức sít sao

 [Đại chiến AOE Việt - Trung]: Chim Sẻ Đi Nắng thắng ngoạn mục Shen Long

[Đại chiến AOE Việt - Trung]: Chim Sẻ Đi Nắng thắng ngoạn mục Shen Long

 [Đại chiến AOE Việt - Trung]: Chim Sẻ Đi Nắng thắng ngoạn mục Shen Long

[Đại chiến AOE Việt - Trung]: Chim Sẻ Đi Nắng thắng ngoạn mục Shen Long

(GameSao) - Một lần nữa, cựu thần đồng AOE Việt Nam: Chim Sẻ Đi Nắng đã tiếp tục làm rạng danh nền AOE nước nhà với chiến thắng sít sao trước huyền thoại AOE Trung Quốc.