Sở Sở

Cập nhập tin tức Sở Sở

Cảm nhận webgame Phong Vân ngày ra mắt

(GameSao) - Cuộc đời Nhiếp Phong - Bộ Kinh Vân là một câu chuyện anh hùng nhưng cũng lắm nỗi bi ai đã được webgame Phong Vân truyền tải một cách đầy đủ và hấp dẫn. Có thể nói, game như một câu chuyện và người chơi thật sự sống trong thế giới này.