socket

Cập nhập tin tức socket

Cơ hội cho game thủ Việt chiến game đỉnh Black Desert sắp tới gần

Hệ thống chiến đấu của Black Desert khá đặc biệt với cơ chế semi non-target, có những skill bạn có thể non-target, nhưng có một số skill lại yêu cầu người chơi phải target vào mục tiêu để thực hiện (giống như Blade and Soul).