sớm nở

Cập nhập tin tức sớm nở

Có ai từng rơi vào trường hợp nào không?