sông cạn

Cập nhập tin tức sông cạn

Câu chuyện bên dòng sông cạn

Làng ông có một nhánh sông cạn uốn quanh làng nối ra sông Hoạt. Nhánh sông nhỏ ấy nối sâu những mối tình trai gái đôi bờ làng trên xóm dưới.

Câu chuyện bên dòng sông cạn

Làng ông có một nhánh sông cạn uốn quanh làng nối ra sông Hoạt. Nhánh sông nhỏ ấy nối sâu những mối tình trai gái đôi bờ làng trên xóm dưới.