Sông Kỳ Cùng

Cập nhập tin tức Sông Kỳ Cùng

Lạng Sơn: Phát hiện thi thể nữ giới trên sông Kỳ Cùng

Người dân bản Tân Liên (xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện 1 thi thể nữ giới đang phân hủy trên sông Kỳ Cùng.

Đất bị Nhà nước thu hồi năm 1979, nay có “đòi” được không?

 Năm 1979, Nhà nước sử dụng khu đất đã cấp cho bố tôi làm đường xuống cầu phao vượt sông Kỳ Cùng. Năm 2002 bố ủy quyền  cho tôi xin cấp lại đất, nhưng UBND thành phố Lạng Sơn không giải quyết.