Squareface

Cập nhập tin tức Squareface

Hóa thân thành anh chàng người giấy cực ngộ nghĩnh trong Squareface

Tham gia vào Squareface, người chơi sẽ được hóa thân vào anh chàng người giấy với tạo hình khuôn mặt vuông ngộ nghĩnh tỉnh dậy ở một thế giới mới lạ.