Steins Gate 0

Cập nhập tin tức Steins Gate 0

Steins Gate 0 sẽ phát hành vào ngày 19/11

Steins Gate 0 gần như chắc chắn sẽ được chuyển thể sang tiếng Anh và phát hành ở thị trường Mỹ sau đó.