StoryWeaver

Cập nhập tin tức StoryWeaver

Truyện Việt xuất hiện trên nền tảng miễn phí của Google

Một dự án mở mang tên StoryWeaver đã đem đến cho trẻ em ở nhiều quốc gia hơn 1.000 truyện kể trong đó có Việt Nam, được tạo ra bởi đội ngũ Google trên khắp thế giới.