Tam Giang

Cập nhập tin tức Tam Giang

Đẩy mạnh đầu tư điện-đường-trường-trạm, nông thôn mới nâng cao gọi tên Tam Giang

Xã Tam Giang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã đẩy mạnh đầu tư điện - đường - trường - trạm, thành quả đạt được với 19/19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.