Tắm suối

Cập nhập tin tức Tắm suối

Hai học sinh đuối nước tử vong sau lễ khai giảng năm học mới

Sau khi tham dự lễ khai giảng năm học mới, D. và N. đã đến tắm thác Trà Bói và không may bị đuối nước tử vong.