Tạo hóa

Cập nhập tin tức Tạo hóa

Chuyện chưa kể về Hoa hậu làm ôsin

Từ đây bi kịch thật sự bắt đầu khi cô phải đến thủ đô Manila làm người giúp việc với mẹ.

Có một 'thiên đường nơi hạ giới'

Tạo hóa khiến con người bất ngờ. Nhưng tài năng của con người còn khiến  tạo hóa… bất ngờ hơn.