tập lái xe

Cập nhập tin tức tập lái xe

Bi hài chuyện vợ là 'lái mới', chồng luôn sẵn sàng ứng cứu 'thần tốc'

Một lần, sau khi dừng đèn đỏ, thay vì đi thẳng, chị Mai lại cài nhầm số lùi. Lần ấy, anh Trung ngồi cạnh nên vội vàng ứng cứu mới tránh được cảnh lùi vào xe khác.