Tappy Chicken

Cập nhập tin tức Tappy Chicken

Tappy Chicken - Game nhái Flappy Bird với đồ họa dựng bằng Unreal Engine 4

Tappy Chicken sẽ là một minh chứng hoàn hảo cho công nghệ làm game trên nền Unreal Engine 4.