Tháng tư về

Cập nhập tin tức Tháng tư về

CHÀO THÁNG TƯ HỜN DỖI

Hãy bỏ lại, hỡi tháng Tư hờn dỗi/ Những pha phôi cũng đã qua rồi/ Có quay lại gặp em ngày xưa ấy/ Tháng Tư có ngày để nhớ hỡi xa xôi?

Tự khúc tháng Tư

Em xa rồi, vụn vỡ niềm tin/ Ta thèm lắm giá mà mình biết khóc!/ Có lẽ nỗi đau ẩn nơi lồng ngực/ Sẽ bớt gầm gào như chực vỡ toang

Tháng tư rồi

Nắng tháng tư cháy khét gọi mời/ Lúa ngả vàng bung hoa kết trái/ Thèm vị quê mùi hương cốm mới/ Cứ thập thò nơi đầu lưỡi để say