thơ lục bát

Cập nhập tin tức thơ lục bát

Nhà thơ Đặng Vương Hưng nhận kỷ lục quốc gia về thơ lục bát

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận Kỷ lục quốc gia cho công trình "Lục Bát mỗi ngày" của nhà thơ Đặng Vương Hưng - tác phẩm thơ lục bát được Giải thưởng Văn học có số trang nhiều nhất Việt Nam.