Tholarian

Cập nhập tin tức Tholarian

Ngạc nhiên với bức ảnh được tạo thành từ 1 triệu khối vuông trong Minecraft

(GameSao) - Thorlarian cũng cho biết rằng tác phẩm này được tạo ra không phải mang tính chất giải trí mà anh sẽ dùng nó để thu hút tiền đóng góp cho tổ chức từ thiện Make A Wish ở quê nhà Ireland.