tiết tấu

Cập nhập tin tức tiết tấu

Kill the Plumber - Khi Mario được chơi theo phong cách ngược

Đã bao giờ bạn đặt mình vào trong cuộc sống của các Goomba chưa? Và Kill the Plumber sẽ cho bạn cơ hội để trả thù lại Mario sau nhiều năm bị anh chàng này hành hạ.