tín dụng ưu đãi

Cập nhập tin tức tín dụng ưu đãi

Kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất gói 110.000 tỷ lãi suất 5%

Đánh giá gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay 8,2%/năm vẫn rất cao, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất gói tín dụng ưu đãi 110.000 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở xã hội.