tin pc&console

Cập nhập tin tức tin pc&console

Game thủ tự chế tạo băng game 4 nút để kinh doanh

Băng game NES chính hãng thì không còn sản xuất, nhưng chẳng ai cấm được game thủ này tự chế game cho riêng mình cả.

Ubisoft kêu gọi đầu tư để tránh bị thâu tóm

Ubisoft đang phải mời chào những nhà đầu tư ở Canada mua cổ phần để tránh bị Vivendi thâu tóm.