tình lỡ

Cập nhập tin tức tình lỡ

Tình lỡ

Thời gian trôi, tất cả sẽ xoá nhoà/ Ai cũng có một mối tình để nhớ/ Có mấy ai tình đầu không trắc trở/ Kỷ niệm này xin giấu ở trong tim.

Tại sao người không kể?

Tại sao người không kể em nghe về góc giáo đường/ Nơi người đã từng cầm tay ai thề nguyện/ Và tại sao người lỗi hẹn/ Một lần may áo tím đón dâu?

Một gánh xuân thì

Đông tà chắp lại những phôi pha/ Xuân...ngỏ lời thơ buốt ngọc ngà/ Em về... ủ dấu mà nhặn đắng/ Môi hường cắc cớ... nụ... phong ba.