tính nhẩm

Cập nhập tin tức tính nhẩm

Trẻ em nên tiếp tục tính toán bằng ngón tay

Gần như mọi trẻ em đều học cách tính toán bằng ngón tay. Nhưng theo thời gian, các bài toán trở nên phức tạp hơn, thế nên tính toán bằng ngón tay hiếm khi được sử dụng, hoặc bị coi là biểu hiện của tư duy chậm chạp.

Cậu bé 5 tuổi có khả năng tính nhẩm phi thường

Luis Jr. là cậu bé 5 tuổi có tài tính nhẩm phép nhân và bình phương phi thường. Cậu bé còn nhớ được hết tên của 197 quốc gia và bảng tuần hoàn hóa học.