To

Cập nhập tin tức To

100 người chơi game chỉ... 2 người chịu móc tiền

Bản báo cáo về thói quen của gamer miễn phí còn cho thấy rằng khoảng 2/3 trong số họ chả bao giờ quay trở lại game sau khi tải nó về một ngày, và một số khác thì lúc chơi lúc không.