tốc độ quét

Cập nhập tin tức tốc độ quét

Razer Naga Epic Chroma - Chuột tuyệt vời dành cho game online

Chuột Razer Naga Epic Chroma có tổng số 19 nút có thể lập trình được nên có thể dễ dàng gán các skill trong game online vào các nút này.