tốc độ rê bóng

Cập nhập tin tức tốc độ rê bóng

FIFA Online 3: Chỉ số tốc độ rê bóng sẽ bị xóa trong đợt Roster Update sắp tới

Trong bản Big Update của FIFA Online 3 Hàn Quốc sắp tới, cách tính OVR của các vị trí sẽ bị thay đổi. Theo đó một số chỉ số thông tin của cầu thủ sẽ bị lược bớt hoặc bổ sung thêm. Đặc biệt chỉ số 'tốc độ rê bóng' sẽ bị xóa bỏ.