tỏi Lý Sơn

Cập nhập tin tức tỏi Lý Sơn

Tỏi cô đơn ở Lý Sơn đạt đỉnh giá 1,2 triệu đồng/kg

Trong quá trình trồng, củ tỏi "đột biến" nên chỉ có một tép duy nhất. Vì sự đặc biệt này nên có thời điểm tỏi cô đơn có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg.