tốn pin

Cập nhập tin tức tốn pin

'Tôi ghét Thần Kiếm 3D'

(GameSao) - Có rất nhiều người khen Thần Kiếm 3D nhưng cá nhân người viết bài thì ghét vì…