trên đời

Cập nhập tin tức trên đời

Những câu mắng bất hủ của mẹ :D

Tháng 7 - tháng lễ vu lan, hãy làm vui lòng mẹ hơn nữa nhé các bạn. Dù có thế nào đi nữa thì đối với chúng ta, cha mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất trên đời :)